This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad innebär överbesiktning av en entreprenad?

Om parterna är oeniga om resultatet av en utförd besiktning kan part påkalla överbesiktning inom tre veckor från det att part fick del av det besiktningsutlåtande man är missnöjd med.

Överbesiktning ska verkställas av en person som parterna utser gemensamt eller av en överbesiktningsnämnd enligt vad som anges i §8 i AB 04 och ABT 06. 

Överbesiktning kan påkallas avseende förbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning, särskild besiktning och efterbesiktning. Vanligast är dock överbesiktning avseende slutbesiktning.

Överbesiktningen ersätter tidigare besiktningar avseende den eller de frågor som överlämnats till överbesiktning. Det är viktigt att den part som påkallar överbesiktning noga formulerar de frågor parten vill ha prövade, dvs överbesiktigade.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss