This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad innebär visselblåsning?

En visselblåsare är en person med nära anknytning till företaget, som anonymt rapporterar om oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatsen och där det finns som det sägs ”ett allmänintresse av att information om missförhållandena kommer ut”

Med missförhållanden menas alla typer av försummelser eller oegentligheter, oberoende av om det handlar om ett medvetet handlande eller oaktsamhet. Även försök att dölja missförhållanden kan utgöra missförhållande. Även om en arbetstagare i princip har rätt att rapportera om alla typer av oegentligheter utan att riskera att straffas, gäller fortfarande ett förbud mot att bryta mot så kallad kvalificerad tystnadsplikt eller lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Alla arbetsgivare med mer än 50 anställda är skyldiga att senast 17 december 2023 inrätta ett system för att hantera rapporter om missförhållanden och oegentligheter. Företaget är skyldigt att utse en eller flera oberoende och självständiga personer som hanterar informationen som lämnas.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss