This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad uppgår tröskelvärdena till?

LOU
Upphandlande statliga myndigheter *

 • Tröskelvärde – Varor & tjänster = 1 546 202 kronor
 • Tröskelvärde – Byggentreprenader = 59 880 179 kronor
 • Tröskelvärde – Sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 8 109 450 kronor
 • Direktupphandlingsgräns – Varor & tjänster samt byggentreprenader = 700 000 kronor **
 • Direktupphandlingsgräns – Sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 8 109 450 kronor ***

Övriga upphandlande myndigheter 

 • Tröskelvärde – Varor & tjänster = 2 389 585 kronor
 • Tröskelvärde – Byggentreprenader = 59 880 179 kronor
 • Tröskelvärde – Sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 8 109 450 kronor
 • Direktupphandlingsgräns – Varor & tjänster samt byggentreprenader = 700 000 kronor **
 • Direktupphandlingsgräns – Sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 8 109 450 kronor***

LUF
Upphandlande enheter

 • Tröskelvärde – Varor & tjänster = 4 789 982 kronor
 • Tröskelvärde – Byggentreprenader = 59 880 179 kronor
 • Tröskelvärde – Sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 10 812 600 kronor
 • Direktupphandlingsgräns – Varor & tjänster samt byggentreprenader = 1 200 000 kronor **
 • Direktupphandlingsgräns – Sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 10 812 600 kronor ***

LUFS
Upphandlande myndigheter och enheter

 • Tröskelvärde – Varor & tjänster = 4 789 982 kronor
 • Tröskelvärde – Byggentreprenader = 59 880 179 kronor
 • Tröskelvärde – Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS = 4 789 982 kronor
 • Direktupphandlingsgräns – Varor & tjänster, byggentreprenader samt tjänster enligt bilaga 3 till LUFS = 1 200 000 kronor **

LUK
Upphandlande myndigheter och enheter

 • Tröskelvärde – Tjänstekoncessioner, byggkoncessioner och koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 59 880 179 kronor
 • Direktupphandlingsgräns – Tjänstekoncessioner, byggkoncessioner och koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 2 994 008 kronor ****

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss