This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vilka är några av de frågor som en organisation måste överväga när de behandlar personuppgifter?

Agerar din organisation som personuppgiftsansvarig eller som personuppgiftsbiträde?

Om din organisation agerar som personuppgiftsbiträde:

  • Har ni tydliga instruktioner från personuppgiftsansvarig kring hur ni får behandla personuppgifterna? 
  • Lever ni upp till kraven i biträdesavtalet – såväl tekniskt som organisatoriskt?
  • Är er registerförteckning uppdaterad (om ni är skyldiga att föra sådan förteckning)?

Om din organisation agerar som personuppgiftsansvarig:

  • Har ni ett klart ändamål och laglig grund för behandling av personuppgifter?
  • Informerar ni de registrerade om behandlingen av deras personuppgifter?
  • Om nödvändigt, har ni gjort en riskanalys och i förekommande fall konsekvensbedömning avseende behandlingen av personuppgifter?
  • Har ni säkerställt att ni bara samlar in uppgifter som är nödvändiga i förhållande till ändamålet?
  • Har ni säkerställt att ni inte lagrar uppgifter längre än nödvändigt?
  • Är er registerförteckning uppdaterad (om ni är skyldiga att föra sådan förteckning)?
  • Har ni skrivit PUB-avtal med eventuella personuppgiftsbiträden?

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss