This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vilka krav på bevisning finns det i tvistemål?

Det normala beviskravet är att det genom det sammanlagda värdet av bevisningen ska vara styrkt att en omständighet existerar. Styrkt innebär ett så högt beviskrav att det är vanligt att parter förlorar dispositiva tvistemål på grund av att de misslyckats med att uppfylla sin bevisbörda, dvs bördan att bevisa att en viss omständighet föreligger. Misslyckas part uppfylla sin bevisbörda utgår domstolen från att verkligheten motsvarar det motsatta förhållandet.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss