This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vilken lag ska tillämpas vid offentlig upphandling?

På upphandlingsområdet finns fyra lagar. 

Lagen om offentlig upphandling (LOU). Gäller för köp av byggentreprenader, varor och tjänster. 

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Denna lag gäller när den upphandlande enheten har sin verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. 

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) Denna lag gäller för upphandling på försvars- och säkerhetsområdet som bland annat omfattar militär utrustning. 

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Gäller för upphandling av tjänstekoncessioner och byggkoncessioner. Kort kan sägas att en tjänstekoncession är ett kontrakt som avser utförande av en tjänst där ersättning är en rätt att utnyttja själva kontraktsföremålet. På motsvarande sätt innebär en byggkoncession en rätt att inom kontraktet utnyttja ett byggnadsverk. 

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss