Aktiemarknadsrätt

Vi ger regelbundet rådgivning till noterade bolag och har därigenom byggt upp en omfattande erfarenhet av aktiemarknadsrättsliga frågor.

Vår rådgivning inom aktiemarknadsrätt omfattar bland annat:

• Börsintroduktioner • Nyemissioner och andra kapitalanskaffningar • Bolagsstämmor • Insiderfrågor • Bolagsstyrningsfrågor