Aktiemarknadsrätt

Vi ger regelbundet rådgivning till noterade bolag och har därigenom byggt upp en omfattande erfarenhet av aktiemarknadsrättsliga frågor.

Vår rådgivning inom aktiemarknadsrätt omfattar bland annat:

• Börsintroduktioner
• Nyemissioner och andra kapitalanskaffningar
• Bolagsstämmor
• Insiderfrågor
• Bolagsstyrningsfrågor