Arbetsrätt

Vi ger affärsjuridiskt stöd och rådgivning i frågor som rör anställningsförhållanden – oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet.

Vi kan exempelvis hjälpa till med att:

• Upprätta anställningsavtal
• Biträda vid uppsägningar, varsel och omorganisationer
• Förhandla med fackliga organisationer
• Bygga och dokumentera olika incitamentlösningar och bonusprogram
• Upprätta personalhandböcker och ta fram personalpolicys
• Ge råd i anställningsfrågor med utlandsanknytning