Arbetsrätt

Vi ger arbetsrättsligt stöd och rådgivning i frågor som bland annat rör anställningsförhållanden – oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vanliga frågor inom arbetsrätt omfattar vanligtvis rådgivning vad gäller lag om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL).

Vi biträder bland annat våra klienter med rådgivning i samband med exempelvis företagsförvärv, verksamhetsövergångar, uppsägningar och avsked samt arbetsmiljöfrågor och frågor rörande lag om företagshemligheter.

Vi kan exempelvis hjälpa till med att:
  • Upprätta anställningsavtal
  • Biträda vid uppsägningar, varsel och omorganisationer
  • Ge råd vid tvister avseende arbetsrätt samt försvar vid arbetsmiljöbrott
  • Förhandla med fackliga organisationer
  • Bygga och dokumentera olika incitamentlösningar och bonusprogram
  • Upprätta personalhandböcker och ta fram personalpolicys
  • Ge råd i anställningsfrågor med utlandsanknytning
  • Ge råd avseende skydd av företagshemlig information
  • Ge råd i samband med utländsk företagsetablering i Sverige