Ekobrott

Ekobrott, eller White collar crime, omfattas framför allt av bokföringsbrott, skattebrott, mutor och insiderbrott.

Skatteverket är den myndighet som granskar ekonomisk brottslighet och myndigheten har skyldighet att anmäla misstanke om brott. Vi hjälper dig gärna i din situation och kan bistå med allt från rådgivning till att föra din talan.

Du kan få rådgivning inom ekobrott gällande exempelvis :

• Förskingring
• Bedrägeri
• Bokföringsbrott
• Skattebrott
• Oredlighet mot borgenär
• Mutbrott
• Svindleri