Fastighetsrätt och hyresrätt

Vi hjälper både fastighetsägare, föreningar och privatpersoner att hantera transaktioner och levererar dagligen rådgivning i löpande fastighetsärenden.

Vi vet att en fastighetsägare har många olika faktorer att ta hänsyn till i sin verksamhet, till exempel skatte- och finansieringsfrågor, transaktionsmodeller, miljö- och tillståndsfrågor samt plan- och bygglovsfrågor. Vi kan även erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning till föreningar, hyresvärdar och privatpersoner när det exempelvis gäller hyresfrågor, överlåtelser och ombildningar till bostadsrätt.

Några exempel på vad vi kan hjälpa till med inom fastighetsrätt och hyresrätt är:

• Köp och försäljning av fastighetsbolag och fastigheter
• Strukturfrågor
• Konsortier och joint ventures
• Finansiering och säkerheter
• Kommersiell hyresrätt
• Bostadsrätt, ombildning och överlåtelse
• Fastighetsbildning, planfrågor, bygglov och intrångsfrågor
• Miljörätt och tillståndsprövning
• Tvister med anknytning till fastigheter
• Nyttjanderätter och andra särskilda rättigheter
• Föreningsfrågor