Fastighets- och hyresrätt

Vi hjälper både fastighetsägare, föreningar och privatpersoner att hantera transaktioner och levererar dagligen rådgivning i löpande fastighetsärenden.

Några exempel på vad vi kan hjälpa till med är:

• Köp och försäljning av fastighetsbolag och fastigheter
• Strukturfrågor
• Konsortier och joint ventures
• Finansiering och säkerheter
• Kommersiell hyresrätt
• Bostadsrätt, ombildning och överlåtelse
• Fastighetsbildning, planfrågor, bygglov och intrångsfrågor
• Miljörätt och tillståndsprövning
• Tvister med anknytning till fastigheter
• Nyttjanderätter och andra särskilda rättigheter
• Föreningsfrågor