Skatterätt

Skattekostnader kan minskas med god planering.

Vi hjälper gärna dig och ditt företag med detta vare sig det gäller beskattning inom eller utanför Sveriges gränser.

Vår rådgivning kan exempelvis handla om:

• Skatter, moms och arbetsgivaravgifter för företag och koncerner
• Processer avseende skatter och moms
• Skattefrågor rörande generationsskiften och omstruktureringar
• Strukturering i samband med företagsöverlåtelser och förvärv
• Fåmansföretagsbeskattning
• Incitamentsprogram
• Företrädares ansvar för skatter och avgifter
• Förhandsbesked