Företagsbeskattning och skatterätt

Vi har en samlad bred kompetens inom skatterätt och närliggande områden.

Inom skatterätten är bokföring och årsredovisning viktiga underlag, vid granskning av dessa samarbetar vi ofta med ekonomer och revisorer. Skattekostnader kan, precis som många andra kostnader, minskas om man planerar innan man agerar. Vi hjälper gärna dig och ditt företag med detta vare sig det gäller beskattning inom eller utanför Sveriges gränser.

Vår rådgivning inom skatterätt kan exempelvis handla om:

• Skatter, moms och arbetsgivaravgifter för företag och koncerner
• Processer avseende skatter och moms
• Skattefrågor rörande generationsskiften och omstruktureringar
• Strukturering i samband med företagsöverlåtelser och förvärv
• Fåmansföretagsbeskattning
• Incitamentsprogram
• Företrädares ansvar för skatter och avgifter
• Förhandsbesked