Företagsöverlåtelser (M&A)

Med vår långa erfarenhet av företagsöverlåtelser kan vi erbjuda en effektiv transaktionshantering av högsta kvalitet där vi företräder dig genom hela affären.

Vi företräder löpande både köpare och säljare. Vid behov kan vi erbjuda kompetens från specialister inom byråns övriga kompetensområden. Vi bistår även i samband med generationsskiften.

Vi leder dig som klient genom hela processen från första förhandling till en slutlig överenskommelse, genom eventuella företagsbesiktningar och garantipaket skräddarsyr vi det bästa upplägget.

Vår rådgivning inom företagsöverlåtelser omfattar bland annat:

• Förvärv och överlåtelser av såväl aktier som inkråm
• Transaktionsupplägg och avtalsförhandlingar
• Due diligence
• Fusioner
• Joint ventures
• Generationsskiften
• Investeringsavtal