Företagsöverlåtelser (M&A)

Med vår långa erfarenhet av företagsöverlåtelser kan vi erbjuda en effektiv transaktionshantering av högsta kvalitet där vi företräder dig genom hela affären.

Vi företräder löpande både köpare och säljare. Vid behov kan vi erbjuda kompetens från specialister inom byråns övriga kompetensområden. Vi bistår även i samband med generationsskiften.

Vår rådgivning omfattar bland annat:

• Förvärv och överlåtelser av såväl aktier som inkråm
• Transaktionsupplägg och avtalsförhandlingar
• Due diligence
• Fusioner
• Joint ventures
• Generationsskiften
• Investeringsavtal