Historik

Wåhlin grundades 1964 i Göteborg av Peter Wåhlin.

Engagemang kombinerat med stark företagskultur gjorde att byrån fick en återkommande, stabil och växande kundkrets, och i början av 2000-talet bestod byrån av sex personer.

Advokatbyråns riktiga expansionsresa började 2005 och bolaget flyttade till större lokaler i Göteborg. Nästan tio år senare, 2014, hade efterfrågan på tjänsterna ökat från södra Sverige och Öresundsregionen. Byrån etablerade därför kontor även i Helsingborg och Malmö.

Genom åren har Wåhlin haft ett flertal klienter och ett representationskontor i Stockholm. För att möta den ökande omsättningen har man nu öppnat kontor på Engelbrektsgatan i Stockholm. På sikt ska Stockholmsbyrån bestå av femton jurister med förstärkt kompetens inom aktiemarknadsrätt, noteringar, kapitalanskaffning och M&A.

Wåhlin företräder dels noterade bolag, dels små och medelstora ägarledda bolag där delägarna ofta är bollplank till ägare eller VD. 2018 tillsätts flera nya medarbetare. Samtliga av Wåhlins kontor drivs i ett och samma bolag med ett äkta true-partnership, vilket innebär att rätt team sätts ihop över kontorsgränserna.

Idag är Wåhlin en fullservicebyrå inom affärsjuridik som både arbetar utifrån olika branschgrupper, såsom exempelvis bygg- och fastighetsbranschen, detaljhandeln, IT och private equity, och också utifrån olika affärsjuridiska affärsområden som offentlig upphandling och ekobrott.

Med medlemskapet i det internationella nätverket Interlaw stöttar Wåhlin klienter världen över.