Immaterial- och marknadsrätt

En idé kan inte skyddas om den inte kan iklädas någon immateriell rättighet – upphovsrätt, firmarätt, mönsterrätt, varumärkesrätt eller patent.

Vi håller utbildningar om immaterial- och marknadsrätt och kan också hjälpa dig med att:

• Bedöma om en idé kan ges skydd genom någon av de immateriella rättigheterna
• Upprätta överlåtelse- eller nyttjanderättsavtal (royaltyavtal)
• Ansöka om registrering för varumärke, firma och mönster
• Biträda vid tvister om intrång
• Formulera avtalsbestämmelser som reglerar äganderätten till uppfinningar och andra idéer, som skapas av anställda eller konsulter