Insolvensrätt

Med lång erfarenhet som konkursförvaltare och rekonstruktörer biträder Wåhlins insolvensgrupp bl.a. styrelser och ägare med rådgivning vid ekonomiska svårigheter.

Vi biträder klienter i frågor med anknytning till dels betalningssvårigheter såväl klienternas egna som svårigheter hos deras kunder eller leverantörer, dels i tvister med insolvensrättsliga inslag såsom återvinning i konkurs och olovlig kapitalanvändning. Vi bistår även genom uppdrag som konkursförvaltare, rekonstruktör och tar likvidatorsuppdrag.

Byråns insolvensgrupp arbetar också i förebyggande syfte genom att tillhandahålla analyser och åtgärdsprogram i det enskilda fallet till undvikande av t.ex. en konkurs eller likvidationsskyldighet.

Vår rådgivning innefattar bland annat:
  • Frågeställningar vid eller inför en obeståndssituation hos kund eller motpart
  • Rådgivning kring personligt ansvar för styrelseledamöter
  • Insolvensrättsliga tvister
  • Likvidationer
  • Rekonstruktioner och underhandsackord