IT-rätt

Den snabba marknads- och teknikutvecklingen gör att IT och telekom växer samman och det kräver en övergripande förståelse och praktisk erfarenhet vilket vi kan erbjuda.

För de flesta företag idag är IT en central del av affärssystemet vilken är verksamhetskritisk.

Vi kan inom IT-rätt hjälpa dig med bland annat följande:

• Teknologitransaktioner
• Upphandling och licensiering inom IT och teknologi
• E-handel och allmänna villkor för hemsidor
• Hantering av personuppgiftsfrågor
• Utformning av interna IT-policies
• Hantering av frågor kring sociala medier som Facebook och LinkedIn