IT-rätt

Den snabba marknads- och teknikutvecklingen gör att IT och telekom växer samman.

Vi kan hjälpa dig med bland annat följande:

• Teknologitransaktioner
• Upphandling och licensiering inom IT och teknologi
• E-handel och allmänna villkor för hemsidor
• Hantering av personuppgiftsfrågor
• Utformning av interna IT-policies
• Hantering av frågor kring sociala medier som Facebook och LinkedIn