Kommersiella avtal

I Sverige är avtalsfriheten stor och med ett bra biträde vid avtalsförhandling och dokumentation gör du en bättre affär.

I den yrkesmässiga vardagen behöver vi ofta ingå mer eller mindre långsiktiga kommersiella avtal. Vi biträder dagligen klienter med att förhandla, analysera, granska och upprätta olika typer av kommersiella avtal, däribland:

• Leveransavtal
• Franchiseavtal
• Distributions- och agentavtal
• Olika former av ramavtal
• Framtagande av allmänna villkor
• Licensavtal
• Samarbetsavtal
• Alla typer av uppdragsavtal och konsultavtal
• Avtal för e-handel