Kommersiella avtal

I Sverige är avtalsfriheten stor och med ett bra biträde vid avtalsförhandling och dokumentation gör du en bättre affär.

Vi biträder dagligen klienter med att förhandla, analysera, granska och upprätta olika typer av kommersiella avtal, däribland:

• Leveransavtal
• Franchiseavtal
• Distributions- och agentavtal
• Olika former av ramavtal
• Framtagande av allmänna villkor
• Licensavtal
• Samarbetsavtal
• Alla typer av uppdragsavtal och konsultavtal
• Avtal för e-handel