Konkurrensrätt

Konkurrensrättens betydelse ökar, och är den del av rättsordningen som behandlar lagstiftningen mot konkurrensbegränsningar och otillbörliga konkurrensmetoder.

Reglerna mot etiskt otillbörliga konkurrensmetoder finns i bland annat konkurrenslagen och kan förstås innebära risker men också möjligheter för dig att göra bättre affärer.

Vi kan hjälpa dig med:

• Avtalsgranskning kring samarbeten
• Rådgivning kring konkurrensbegränsningar
• Förvärvskontroll
• Missbruk av dominerande ställning
• Kartellutredningar
• Riggade anbud
• Leveransvägran
• Prisdiskriminering
• Eftergiftsansökningar
• Sektorundersökningar
• Konsortier
• Vertikalt prissamarbete