Konkurrensrätt

Konkurrensrättens betydelse ökar, och är den del av rättsordningen som behandlar lagstiftningen mot konkurrensbegränsningar och otillbörliga konkurrensmetoder.

Konkurrensrätt har som syfte att upprätthålla en god och sund konkurrens på marknaden. Reglerna mot etiskt otillbörliga konkurrensmetoder finns i bland annat konkurrenslagen och kan förstås innebära risker men också möjligheter för dig att göra bättre affärer.

Vi kan hjälpa dig med följande inom konkurrensrätt:

• Avtalsgranskning kring samarbeten
• Rådgivning kring konkurrensbegränsningar
• Förvärvskontroll
• Missbruk av dominerande ställning
• Kartellutredningar
• Riggade anbud
• Leveransvägran
• Prisdiskriminering
• Eftergiftsansökningar
• Sektorundersökningar
• Konsortier
• Vertikalt prissamarbete