Miljö- och vattenrätt

Miljörätten omfattar inte bara nyttjandet av naturresurserna, utan omfattar också regler för skydd av hälsa och miljö.

Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden bevaras. Den ska också trygga en god hushållning av mark och vatten, och främja återanvändning och återvinning.

Inom miljö- och vattenrätt kan vi:

• Biträda dig i miljörättsliga frågor
• Anmäla och ansöka om vattenverksamhet
• Företräda dig som sakägare i vattenrättsliga frågor
• Samarbeta med miljörättskonsulter
• Biträda i att ta fram komplett underlag för ansökan om vattenverksamhet