Obeståndsrätt

Vi hanterar såväl likvidationer som rekonstruktioner, men finns också där som rådgivare för dig i det fall en konkurs inte går att undvika.

Vid frågor om obestånd kan vi hjälpa till med analyser och åtgärdsprogram som gör det möjligt att undvika en konkurs eller hantera den på bästa sätt. Vi bistår även genom uppdrag som konkursförvaltare och tar likvidatorsuppdrag. För dig som leverantör kan vi bistå med rådgivning för att skydda dina fordringar i avsikt att minska din riskexponering.

Vi hjälper dig gärna med inom obeståndsrätt:

• Frågeställningar inför eventuellt obestånd eller konkurshot
• Rådgivning kring personligt ansvar
• Regler om likvidationsskyldighet
• Rekonstruktioner
• Likvidationer