Offentlig upphandling

Med rätt rådgivning och insikt om offentlig upphandling får du förutsättningar att skapa goda affärer, samtidigt som du bidrar till en hållbar konkurrensutveckling på marknaden.

Offentlig upphandling är den process för inköp av varor och tjänster som görs inom den offentliga sektorn. Regelverket är likadant i EU/EES och bygger på EG-direktiv. Syftet med reglerna är att valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och göras hos den leverantör som erbjuder den bästa varan/tjänsten/entreprenaden till det bästa priset.

I Sverige regleras upphandlingar bland annat av LOU – lagen om offentlig upphandling. Med rätt rådgivning får du förutsättningar att skapa goda affärer samtidigt som du bidrar till en hållbar konkurrensutveckling på marknaden.

Våra jurister inom gruppen för offentlig upphandling har en bred erfarenhet inom upphandlingsområdet och specialistkunskaper inom närliggande områden, och kan biträda vid exempelvis:

• Förfrågningsunderlag
• Utformning av anbud
• Juridisk rådgivning i alla upphandlingens skeden
• Lagstiftningen om valfrihetssystem
• Löpande rådgivning till anbudsgivare
• Tilldelningsbeslut
• Begäran om överprövning
• Skadeståndsprocesser enligt LOU