Sjö-, transport- och försäkringsrätt

Vi har unik kompetens inom sjö- och annan transporträtt och relaterade försäkringsfrågor.

Vi har också stor erfarenhet av att företräda rederier, åkerier, speditörer, skeppsmäklare med flera inom sjöfarts- och transportnäringen och deras försäkringsgivare i allt från förhandlingar och processer till skiljeförfaranden.

Vår rådgivning kan till exempel handla om:

• Registrering och finansiering av fartyg
• Haverier med eller utan skadad last
• Miljöskador
• Försäkringskrav