Sjörätt, transporträtt och försäkringsrätt

Vi har unik kompetens inom sjörätt och annan transporträtt och relaterade försäkringsfrågor.

Vi har också stor erfarenhet av att företräda rederier, åkerier, speditörer, skeppsmäklare med flera inom sjöfarts- och transportnäringen och deras försäkringsgivare i allt från förhandlingar och processer till skiljeförfaranden.

Vår rådgivning kan till exempel handla om:

• Registrering och finansiering av fartyg
• Haverier med eller utan skadad last
• Miljöskador
• Försäkringskrav