Tvistlösning

Våra tvistlösningsspecialister har mångårig erfarenhet av att representera klienter i kommersiella tvister i domstol och skiljeförfaranden.

I komplicerade tvister kan det krävas särskild specialist- eller branschkunskap. Wåhlin är en affärsjuridisk fullservicebyrå, vilket innebär att vi kan dra nytta av vår specialistkunskap inom såväl tvistlösning som andra rättsområden när vi skräddarsyr vårt processteam.

Vi arbetar med traditionell tvistlösning och även med olika former av ADR (Alternative Dispute Resolution). Vi har stor erfarenhet av domstolsprocesser samt skiljeförfaranden enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) och den Internationella Handelskammaren (ICC), men även av så kallade ad hoc-förfaranden enligt lagen om skiljeförfarande.

Vi kan hjälpa till med att:

• Göra en riskbedömning innan en tvist inleds
• Biträda som ombud vid domstols-eller skiljeförfarande
• Förhandla och ingå förlikningar
• Agera medlare