This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

Sjö- och transporträtt

Vi har unik kompetens inom sjörätt och annan transporträtt samt relaterade försäkringsfrågor. Vi har stor erfarenhet av att företräda rederier, åkerier, speditörer, skeppsmäklare med flera inom sjöfarts- och transportnäringen och deras försäkringsgivare i allt från förhandlingar och processer till skiljeförfaranden.

Logistik, distribution och varutransport är avgörande områden för de flesta företag. Stora ekonomiska värden står ofta på spel för både lastägare och transportörer, och det är av yttersta vikt att aktörerna navigerar rätt i de ibland komplexa regelverken. Vi hjälper företag att säkerställa smidiga och regelrätta processer inom logistik och transport för att minimera risker och maximera effektiviteten.

Sjö- och transporträtt kan handla om:

  • Frakt-, spedition- och logistikavtal
  • Sjö- och transportförsäkring
  • Tvister och skiljeförfaranden med anknytning till transportbranschen
  • Godsskador och frågor om ansvar vid sjötransport, vägtransport och spedition, järnvägstransport, flygtransport och logistik (3PL)
  • Hamn, stuveri och terminalavtal
  • Försäkringsfrågor
  • Certepartifrågor och befraktningsfrågor
  • Registreringsåtgärder
  • Biträde vid sjö- och transportrelaterade tvister

Kontakt inom Sjö- och transporträtt

Per M. Kristiansson
Göteborg

Per M.
Kristiansson

Senior Counsel / Advokat

Våra kompetensområden

Aktiemarknadsrätt

Aktiemarknadsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Bolagsrätt

Bolagsrätt

Dataskydd och integritet

Dataskydd och integritet

Ekobrott

Ekobrott

Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt

Entreprenadrätt och konsulträtt

Entreprenadrätt och konsulträtt

Fastighet och hyresrätt

Fastighet och hyresrätt

Företagsöverlåtelser (M&A)

Företagsöverlåtelser (M&A)

Försäkringsrätt

Försäkringsrätt

Immaterialrätt och marknadsrätt

Immaterialrätt och marknadsrätt

Kommersiella avtal

Kommersiella avtal

Miljörätt

Miljörätt

Obestånd och rekonstruktion 

Obestånd och rekonstruktion 

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Skatterätt

Skatterätt

Tvistlösning

Tvistlösning

Föregående slide
Nästa slide
1 /

Vi guidar dig gärna i att hitta rätt. Skicka en förfrågan så hör vi av oss!

Skicka en förfrågan!