This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Skatterätt

Vi har en bred kompetens inom skatterätt och närliggande områden. Skattekostnader kan, precis som många andra kostnader, minskas om man planerar innan man agerar. Vi hjälper gärna dig och ditt företag vare sig det gäller beskattning inom eller utanför Sveriges gränser.

Vi erbjuder skatterådgivning med fokus på företagsöverlåtelser, finansiering, fastighetstransaktioner, gränsöverskridande affärer och omstruktureringar. Vi skapar bolagsstrukturer, incitamentsprogram och generationsskiften med målet att optimera skatteeffektiviteten för våra klienter.

Skatterätt kan handla om:

  • Svensk beskattning av förmånstagare och andra i truster och utländska stiftelser
  • Stöd vid frågor från och revision av Skatteverket
  • Internationell beskattning och gränsöverskridande transaktioner
  • Strukturfrågor i samband med företagsöverlåtelser och förvärv
  • Skattefrågor rörande generationsskiften och omstruktureringar
  • Bistånd vid utländska företags start av verksamhet i Sverige och utsändning av anställda till Sverige
  • Betalningsansvar för skatter och avgifter
  • Skatter, moms och arbetsgivaravgifter för företag och koncerner
  • Domstolsprocesser avseende skatter och moms
  • Beskattning av delägare i fåmansföretag

Vi guidar dig gärna i att hitta rätt. Skicka en förfrågan så hör vi av oss!

Skicka en förfrågan!