This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

Skatterätt

Vi har en bred kompetens inom skatterätt och närliggande områden. Skattekostnader kan, precis som många andra kostnader, minskas om man planerar innan man agerar. Vi hjälper gärna dig och ditt företag vare sig det gäller beskattning inom eller utanför Sveriges gränser.

Vi erbjuder skatterådgivning med fokus på företagsöverlåtelser, finansiering, fastighetstransaktioner, gränsöverskridande affärer och omstruktureringar. Vi skapar bolagsstrukturer, incitamentsprogram och generationsskiften med målet att optimera skatteeffektiviteten för våra klienter.

Skatterätt kan handla om:

  • Svensk beskattning av förmånstagare och andra i truster och utländska stiftelser
  • Stöd vid frågor från och revision av Skatteverket
  • Internationell beskattning och gränsöverskridande transaktioner
  • Strukturfrågor i samband med företagsöverlåtelser och förvärv
  • Skattefrågor rörande generationsskiften och omstruktureringar
  • Bistånd vid utländska företags start av verksamhet i Sverige och utsändning av anställda till Sverige
  • Betalningsansvar för skatter och avgifter
  • Skatter, moms och arbetsgivaravgifter för företag och koncerner
  • Domstolsprocesser avseende skatter och moms
  • Beskattning av delägare i fåmansföretag

Kontakt inom Skatterätt

Per Gunnarsson
Stockholm, Göteborg

Per
Gunnarsson

Advokat / Partner

Våra kompetensområden

Aktiemarknadsrätt

Aktiemarknadsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Bolagsrätt

Bolagsrätt

Dataskydd och integritet

Dataskydd och integritet

Ekobrott

Ekobrott

Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt

Entreprenadrätt och konsulträtt

Entreprenadrätt och konsulträtt

Fastighet och hyresrätt

Fastighet och hyresrätt

Företagsöverlåtelser (M&A)

Företagsöverlåtelser (M&A)

Försäkringsrätt

Försäkringsrätt

Immaterialrätt och marknadsrätt

Immaterialrätt och marknadsrätt

Kommersiella avtal

Kommersiella avtal

Miljörätt

Miljörätt

Obestånd och rekonstruktion 

Obestånd och rekonstruktion 

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Sjö- och transporträtt

Sjö- och transporträtt

Tvistlösning

Tvistlösning

Föregående slide
Nästa slide
1 /

Vi guidar dig gärna i att hitta rätt. Skicka en förfrågan så hör vi av oss!

Skicka en förfrågan!