Affärsjuridisk advokatbyrå i Malmö

Affärsjuridik i Malmö

På kontoret i Malmö finns en grupp advokater som i hög grad är specialiserade på fastighetsrätt och entreprenadrätt. Förutom affärsjuridik, så som att biträda klienterna vid granskning och framtagande av avtalsdokument för entreprenadprojekt, uppträder man ofta som ombud i domstol och vid skiljeförfarande. Stor kunskap finns även inom kommersiell avtalsrätt, arbetsrätt och offentlig upphandling.

 

Tel växel: +46 (0)10-12 90 000

E-post: info@wahlinlaw.se

 

Hitta hit

Drottninggatan 34
211 41 Malmö

Parkering: P-huset Anna på Kaptensgatan