Anna leder byråns tvistlösningsgrupp och bistår byråns klienter med strategisk tvisterelaterad rådgivning. Hennes uppdrag är att uppträda som ombud inför domstolar och skiljenämnder och hon biträder klienten i förhandlingar.

Annas bakgrund har gett henne en bred allmänjuridisk kompetens och djupa processrättsliga kunskaper. Hon har en mycket bra inblick i de frågeställningar man som part ställs inför när en tvist uppkommer. De tvister Anna arbetar med spänner över ett brett spektrum av juridiska områden, bl a kommersiella avtal, entreprenad- och konsulträtt samt skadeståndsrätt.

Kompetens

,

Branscher

, ,

Erfarenhet

Advokatfirman Wåhlin 2008-
Östersunds tingsrätt 2006-2008

Utbildning

Jur. kand., Lunds universitet, 2006
Fil. kand., Ekonomihögskolan, Lunds universitet, 2006

Språk

Svenska, engelska

Övrigt

Process- och skiljerättsklubben i Göteborg
Ledamot lokalstyrelsen YAS West (Young Arbitrators Sweden) 2018-