This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Anna
Alehem

Advokat / Partner Göteborg

Anna leder byråns tvistlösningsgrupp och bistår byråns klienter med strategisk tvisterelaterad rådgivning. Hennes uppdrag är att uppträda som ombud inför domstolar och skiljenämnder och hon biträder klienten i förhandlingar.

Annas bakgrund har gett henne en bred allmänjuridisk kompetens och djupa processrättsliga kunskaper. Hon har en mycket bra inblick i de frågeställningar man som part ställs inför när en tvist uppkommer. De tvister Anna arbetar med spänner över ett brett spektrum av juridiska områden, bl a kommersiella avtal, entreprenad- och konsulträtt samt skadestånds- och försäkringsrätt.

Meriter

Erfarenhet

  • 2008 -
  • Wåhlin Advokater
  • 2006 - 2008
  • Östersunds tingsrätt

Utbildning

  • 2011
  • Advokatexamen
  • 2006
  • Jur. kand., Lunds universitet
  • 2006
  • Fil. kand., Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Medlemskap

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
Föreningen TiD (Tvistlösning i Domstol)
SVEFEK (Svenska föreningen för entreprenad- och konsulträtt)
Swedish Arbitration Association (SAA)
Swedish Women in Arbitration Network (SWAN)
Young Arbitrators Sweden (YAS)

Språk

Svenska
Engelska

Övrig information

Process- och skiljerättsklubben i Göteborg
Ledamot lokalstyrelsen YAS West (Young Arbitrators Sweden) 2019-

Mångårig erfarenhet och bred kompetens

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Visa alla medarbetare