Annika arbetar främst med kommersiella avtal och bolagsrätt. Vidare arbetar Annika med upphandlingsrättsliga frågor i vilka hon biträder såväl beställare som leverantörer med rådgivning och processer.

Annika har även särskild erfarenhet av förvärvs- och upplåtelsefrågor inom upphovsrätten.

Kompetens

, , , ,

Erfarenhet

Wåhlin 2020-
Salomonsson Agency 2019-2020

Utbildning

Jur.kand., Stockholms Universitet, 2019
Utbytesstudier i juridik, Universitat de Barcelona, 2018

Språk

Svenska, engelska, spanska, tyska