Johanna arbetar framförallt med hyres-och fastighetsrätt samt frågor relaterade till bostadsrätter och bostadsrättsföreningar, och har därigenom även erfarenhet av tvistelösning. Hon biträder såväl bolag som privatpersoner i de juridiska frågor som uppkommer inom ramen för hyres- och fastighetsrätt och vid tvister i allmän domstol och hyresnämnd. Johanna arbetar också med miljörätt och plan- och bygglovsfrågor.

Kompetens

, ,

Branscher

Erfarenhet

Advokatfirman Wåhlin 2017-
Växjö tingsrätt 2016-2017
Liseberg AB 2016

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs Universitet, 2016

Språk

Svenska, engelska