This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Johanna
Forsberg

Advokat Göteborg

Johanna arbetar framförallt med hyres-och fastighetsrätt samt frågor relaterade till bostadsrätter och bostadsrättsföreningar, och har därigenom även erfarenhet av tvistelösning. Hon biträder såväl bolag som privatpersoner i de juridiska frågor som uppkommer inom ramen för hyres- och fastighetsrätt och vid tvister i allmän domstol och hyresnämnd. Johanna arbetar också med miljörätt och plan- och bygglovsfrågor.

Meriter

Erfarenhet

  • 2017 -
  • Wåhlin Advokater
  • 2016 - 2017
  • Växjö tingsrätt
  • 2016
  • Liseberg AB

Utbildning

  • 2016
  • Juristexamen, Göteborgs Universitet

Medlemskap

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Språk

Svenska
Engelska

Affärsområden

Mångårig erfarenhet och bred kompetens

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Visa alla medarbetare