This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

Jonas
Månsson

Advokat / Partner Malmö

Jonas har lång och gedigen bakgrund som rådgivare med särskild inriktning mot miljörätt och fastighetsrätt. De miljörättsliga ärendena rör ofta ansökan om verksamhetstillstånds för vattenverksamhet eller miljöfarligverksamhet. d.v.s. förhandlingar och processer i mark- och miljödomstol eller MPD vid länsstyrelsen samt rådgivning i samband med myndighetstillsyn av liknande verksamheter. Han har särskilt stor erfarenhet avseende skadestånd kring miljöskador och arbetar dessutom som försvarare när det gäller miljöbrott.

De fastighetsrättsliga ärendena rör ofta nyttjanderätt, fastighetsbildning, ledningsrätt eller fastighetsanläggningar. Han har särskilt stor erfarenhet avseende expropriation och expropriationsliknande förfarande och de frågor om intrångsersättning och andra ersättningsformer som är förenade med detta. Jonas har mycket stor erfarenhet avseende frågor kring areell näring; jord och skog såväl inom miljörättens- som fastighetsrättens områden.

Jonas leder byråns miljörättsgrupp.

Meriter

Erfarenhet

 • 2023 -
 • Partner, Wåhlin Advokater
 • 2021 - 2023
 • JM Advokat AB
 • 2016 - 2021
 • Advokatfirman Delphi
 • 2014 - 2016
 • Ramberg Advokater
 • 1998 - 2014
 • LRF Konsult AB
 • 1994 - 1998
 • Hovrätten för Övre Norrland samt Luleå och Skellefteå tingsrätt
 • 1992 - 1994
 • Oskarshamns tingsrätt
 • 1991 - 1992
 • Länsrätten Karlskrona

Utbildning

 • 1991
 • Jur.kand., Lunds universitet

Medlemskap

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Språk

Svenska
Engelska

Övrig information

Styrelseuppdrag i Höllviken Cykelklubb, vice ordförande

Mångårig erfarenhet och bred kompetens

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Visa alla medarbetare