This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

Katrin
Berglund Karlsson

Advokat / Partner Malmö

Katrin arbetar framför allt med rådgivning och tvistelösning på det entreprenadrättsliga området. Hon har biträtt såväl beställar- som entreprenörssidan i allmän domstol och inför skiljenämnd. Utöver rådgivning och tvistelösning utbildar och föreläser Katrin kring de inom bygg- och anläggningsbranschen förekommande standardavtalen såsom AB04, ABT06 och ABK09.

Katrin arbetar också med hyresrättsliga frågor och tvister och har företrätt såväl hyresvärdar som hyresgäster i hyresnämnden. Från tidigare arbete inom kommunal verksamhet har Katrin även erfarenhet av andra fastighetsrelaterade frågor såsom överlåtelser, servitut, arrende och anläggning. Hon har sammantaget en bred kunskap om de frågeställningar som förekommer på fastighets – och entreprenadområdet från det inledande skedet med eventuell upphandling till de tvistiga frågor som kan uppstå mellan parter under avtalstiden.

Meriter

Erfarenhet

 • 2022-
 • Wåhlin Advokater
 • 2020-2021
 • Helsingborgs Stad
 • 2019-2020
 • Advokatfirman Wåhlin
 • 2018-2019
 • RosholmDell Advokatbyrå
 • 2009-2018
 • Advokatfirman Lindahl
 • 2007-2009
 • Varbergs tingsrätt

Utbildning

 • 2007
 • Jur. Kand., Lunds universitet

Språk

Svenska, engelska

Affärsområden

Mångårig erfarenhet och bred kompetens

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Visa alla medarbetare