Katrin arbetar framför allt med rådgivning och tvistelösning på det entreprenadrättsliga området. Hon har biträtt såväl beställar- som entreprenörssidan i allmän domstol och inför skiljenämnd. Utöver rådgivning och tvistelösning utbildar och föreläser Katrin kring de inom bygg- och anläggningsbranschen förekommande standardavtalen såsom AB04, ABT06 och ABK09.

Katrin arbetar också med hyresrättsliga frågor och tvister och har företrätt såväl hyresvärdar som hyresgäster i hyresnämnden. Från tidigare arbete inom kommunal verksamhet har Katrin även erfarenhet av andra fastighetsrelaterade frågor såsom överlåtelser, servitut, arrende och anläggning. Hon har sammantaget en bred kunskap om de frågeställningar som förekommer på fastighets – och entreprenadområdet från det inledande skedet med eventuell upphandling till de tvistiga frågor som kan uppstå mellan parter under avtalstiden.

Kompetens

, , ,

Branscher

, ,

Erfarenhet

Advokatfirman Wåhlin 2022-
Helsingborgs Stad, 2020-2021
Advokatfirman Wåhlin 2019-2020
RosholmDell Advokatbyrå 2018-2019
Advokatfirman Lindahl 2009-2018
Varbergs tingsrätt 2007-2009

Utbildning

Jur. Kand., Lunds universitet, 2007

Språk

Svenska, engelska