Kristina Lillieneke är specialiserad inom svensk och internationell avtalsrätt och biträder klienter i alla typer av affärsförhandlingar samt agerande under löpande avtal. Kristina arbetar med företag inom ett flertal olika branscher, som till exempel tillverkningsindustrin, fordonsindustrin och IT, och inom både tjänste- och tillverkningssektorn. Kristina biträder kontinuerligt både svenska och utländska företag och arbetar till stor del med internationella ärenden.

Kristina har särskild erfarenhet av att biträda klienter med avtalsstöd i frågor som rör försäljning, komplexa samarbeten (utvecklingsprojekt m.m.), tillverkning, inköp och teknik. Kristina har även högt värderad erfarenhet av att leda avtalsarbetet i större projekt, både på kund- och leverantörssidan. Hon har genom sin tidigare erfarenhet och nuvarande arbete värdefull erfarenhet från båda sidor av ett avtalsförhållande.

Kompetens

,

Branscher

, ,

Erfarenhet

Advokatfirman Wåhlin 2018-
Haynsworth, Sinkler, Boyd P.A. 2016-2018
Blackbird Law AB 2015-2018
Setterwalls Advokatbyrå 2012-2015
Saab Automobile AB 2010-2012
General Motors 2008-2010
Förvaltningsdomstolen i Göteborg 2005-2008

Utbildning

Business Management, IHM Business School, 2016
Master of Intellectual Capital Management Law, Center for Intellectual Property, 2005
Jur. kand., Göteborgs Universitet, 2005

Språk

Svenska, engelska