Leif har närmare 20 års erfarenhet av arbetsrätt. Han arbetar med medelstora och stora företag, såväl svenska som utländska, och biträder i alla typer av frågor rörande arbetsrätt. Leif biträder klienter med bland annat upprättande av anställningsavtal och VD-avtal, vid uppsägningar och avsked, vid MBL-förhandlingar och andra fackliga förhandlingar samt med frågor som uppkommer vid rekrytering. Leif arbetar även med arbetsmiljöfrågor, speciellt frågor relaterade till olycksfall på arbetsplatsen och miljöbrott samt skadestånd. Leif biträder även klienter med rådgivning i samband med företagsöverlåtelser och vid upprättande av kommersiella avtal.

Kompetens

, ,

Branscher

, ,

Erfarenhet

Advokatfirman Wåhlin 2018-
Advokatfirman Delphi 1999-2018
Friman & Carlander Advokatbyrå 1997-1999
Advokatfirman Wåhlin 1986-1996
Statens arbetsmarknadsnämnd 1985-1986
Vänersborgs tingsrätt 1982-1985

Utbildning

Jur. kand., Lunds Universitet, 1982

Språk

Svenska, engelska