Robert har lång erfarenhet av att hjälpa svenska och internationella företag med kommersiella avtal, rådgivning och förhandling och tvistelösning. Han har kommit att specialisera sig inom främst arbetsrätt och fastighetsrätt, men hans erfarenhet spänner över ett flertal olika branscher och rättsområden.

Inom det fastighetsrättsliga området har Robert stor erfarenhet av strategisk rådgivning till företag inom bygg- och fastighetsbranschen i samband med bygg- och anläggningsprojekts olika faser. Han hjälper företag att hantera tvister och frågor som har sin grund i de komplexa och branschspecifika regelverken AB, ABT och ABK.

När det gäller arbetsrätt har Robert mångårig erfarenhet av att hjälpa företag med arbetsrättsliga och HR-relaterade frågor som uppkommer vid företagsförvärv, etablering, anställning, uppsägning, omstrukturering och annan form av förändring av företagets verksamhet. Många av de arbetsrättsliga frågor som Robert hanterar har internationella inslag och han hjälper regelbundet utländska företag i frågor som uppkommer i deras svenska verksamheter. Han har även medverkat vid framtagandet och implementering av kollektivavtal och hängavtal inom ett flertal olika branscher.

Robert är flitigt anlitad som föreläsare inom sina specialiserade områden.

Kompetens

, ,

Branscher

,

Erfarenhet

Advokatfirman Wåhlin 2015-
MAQS Advokatbyrå 2007-2015
Metso Minerals 2006-2007
Advokatfirman Glimstedt 2004-2006
Hässleholms tingsrätt 2003-2004
PWC 2001-2003

Utbildning

Jur. kand., Uppsala Universitet, 2001

Språk

Svenska, engelska