Nyheter

På gång hos Wåhlin

2021-11-22

Ansvar vid avtalsbrott i flera led och verkan av överlåtelseförbud

Förhållandet var sådant att en Bostadsrättsförening (Brf) hade avtalat om utförande av byggentreprenad på en fastighet med Länna Mark såsom entreprenör. För utförande av monteringsarbete avseende avloppsledningar på fastigheten anlitade…

Läs artikel
2021-10-28

Ny chans att behålla korttidsstöd trots Tillväxtverkets återbetalningskrav

Bakgrund Under våren 2020 infördes nya regler om stöd till korttidsarbete för att ge ekonomisk kompensation till företag som drabbats av tillfälliga ekonomiska svårigheter i samband med Covid-19-pandemin. Stödet, som…

Läs artikel
2021-10-22

Wåhlin bjuder in till frukostföreläsning

Vad händer om en aktieägare skulle skilja sig eller gå bort? Går det att som delägare skydda sig mot att aktierna hamnar hos ex-makar eller dödsbon? Och vad händer om…

Läs artikel
2021-10-15

Frukostföreläsning om entreprenadjuridik

Att genomföra partneringprojekt. Partnering som samarbetsform har varit på allas läppar under en lång tid. Ändå är det inget enhetligt begrepp utan det finns en uppsjö varianter av hur partneringprojekt…

Läs artikel
2021-10-01

Frukostföreläsning i arbetsrätt

I somras presenterade regeringen en rad förslag till ändringar i LAS. Förslagen har av vissa beskrivits som den största reformen av svensk arbetsrätt i modern tid och den ”nya” LAS…

Läs artikel
2021-09-29

Marketing manager till Advokatfirman Wåhlin

Som marknadsansvarig för Wåhlin har du helhetsgreppet om marknadsföringen och spelar en viktig strategisk roll för byråns fortsatta utveckling. Du har det primära ansvaret för vår strategiska och taktiska kommunikation….

Läs artikel
2021-09-08

Vi växer och söker biträdande jurister till kontoret i Stockholm

Arbetet som affärsjurist handlar inte bara om att kunna juridiken utan lika mycket om affärsförståelse, kreativitet och engagemang. Vi strävar efter att bygga nära och långsiktiga relationer med våra klienter…

Läs artikel
2021-07-16

Reformer på arbetsmarknaden

Uppsägning Förslaget innebär viss förändring av reglerna om uppsägning, där lagtextens lydelse ändras från ”saklig grund” till ”sakliga skäl”. Sakliga skäl innefattar både arbetsbrist samt omständigheter som är hänförliga till…

Läs artikel