Nyheter

På gång hos Wåhlin

2021-09-08

Vi växer och söker biträdande jurister till kontoret i Stockholm

Arbetet som affärsjurist handlar inte bara om att kunna juridiken utan lika mycket om affärsförståelse, kreativitet och engagemang. Vi strävar efter att bygga nära och långsiktiga relationer med våra klienter…

Läs artikel
2021-07-16

Reformer på arbetsmarknaden

Uppsägning Förslaget innebär viss förändring av reglerna om uppsägning, där lagtextens lydelse ändras från ”saklig grund” till ”sakliga skäl”. Sakliga skäl innefattar både arbetsbrist samt omständigheter som är hänförliga till…

Läs artikel
2021-06-23

Förskott på vinstutdelning eller förbjudet lån? HD klargör innebörden av begreppet ”penninglån” i aktiebolagslagen

Majoritetsägaren, tillika styrelseledamoten, åtalades för brottmot låneförbudet i ABL. Bestämmelsen kriminaliserar lämnandet av penninglån från aktiebolag till dess ägare. Bakgrunden i domen var att ägaren i mars 2016 erhöll en…

Läs artikel
2021-05-21

Wåhlin biträder Östersjöstiftelsen

Advokatfirman Wåhlin har biträtt Östersjöstiftelsen, aktieägare i Oatly, i samband med Oatlys IPO och notering på Nasdaq New York. Wåhlins team har primärt bestått av Anna-Maria Heidmark Green och Annika López Kasteskog.

Läs artikel
2021-04-15

Nytt avgörande gällande förhandsavtal om bostadsrätter

Den 31 mars i år meddelade Högsta domstolen dom gällande förhandsavtal om bostadsrätter, framför allt resonerar domstolen kring tidsintervall när den beräknade tiden för upplåtelse anges. Avgörandet har flera intressanta…

Läs artikel
2021-03-25

Ansvaret för arbetsmiljö vid hemarbete – nya utmaningar för arbetsgivarna

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverket Arbetsmiljölagen gäller när arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön även när arbetet utförs i hemmet. Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska arbetsgivaren undersöka och bedöma…

Läs artikel
2021-03-22

Wåhlin söker biträdande jurister till Göteborg

Som jurist på Wåhlin arbetar du med kvalificerade och spännande arbetsuppgifter tillsammans med hängivna, ambitiösa och kompetenta kollegor. Arbetsklimatet präglas av engagemang, prestigelöshet och delaktighet. Som junior jurist kommer du…

Läs artikel
2020-12-10

Vi söker biträdande jurister till Malmö

Om Wåhlin Advokatfirman Wåhlin är en affärsjuridisk advokatbyrå med cirka 50 medarbetare på fyra kontor i Sverige. Bland våra klienter finns såväl stora som små företag, svenska och internationella, inom…

Läs artikel