Nyheter

På gång hos Wåhlin

2018-10-19

Vinnare av Konsumentverkets uppsatstävling

Wåhlin gratulerar Max Giese som, med sin examensuppsats ”Reklam i sociala medier – en kartläggning av influencers handlingssätt och de rättsliga konsekvenser som följer”, har vunnit Konsumentverkets uppsatstävling 2018. Examensuppsatsen…

Läs artikel
2018-10-15

Krav på omprövning av vattenkraftverk

En energipolitisk överenskommelse har träffats mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Den 12 april 2018 resulterade överenskommelsen i en proposition (2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft) som överlämnades till…

Läs artikel
2018-06-26

Wåhlin biträder Nordic IVF och Stockholm IVF vid överlåtelse till Eugin Sweden

Wåhlin biträder Nordic IVF och Stockholm IVF vid överlåtelsen till det nybildade bolaget Eugin Sweden. Nordic IVF och Stockholm IVF har sammanlagt 20 reproduktionsspecialister på sina fyra kliniker i Stockholm,…

Läs artikel
2018-03-21

Lojalitetskrav i strid med arbetsrätten

I senaste numret av Fordonskomponenten behandlar advokat Fredrika Hörlin och jur kand Nicolina Erickson frågan om de lojalitetskrav som ställs på leverantörer i fordonsbranschen, samt hur dessa krav påverkar anställningsvillkoren…

Läs artikel
2018-03-08

Veckans Affärer Kvinna

I senaste numret av Veckans Affärer Kvinna intervjuas delägarna Fredrika Hörlin och Anna-Maria Heidmark. De berättar bland annat om Wåhlins framgångskoncept och expansion samt skiftet till en majoritet av kvinnliga…

Läs artikel
2017-11-28

Fler kvinnor till växande Wåhlin

Advokatfirman Wåhlin, som sedan tidigare är etablerad i Göteborg, Helsingborg och Malmö, har under hösten öppnat kontor i Stockholm. Vidare har byrån rekryterat 11 nya jurister och flyttat till nya…

Läs artikel
2017-11-21

När kvinnor kräver sin rätt

I söndagens SvD kunde man läsa om den unga kvinnliga juriststudenten Emma Moderato som skrivit under juristupproret #medvilkenrätt. Emma och hennes kvinnliga vänner uttrycker en oro för att ge sig…

Läs artikel
2017-11-02

Frukostmöte – Hur påverkas du som företagare av arbetsrätten?

Advokatfirman Wåhlin bjuder den 14 november in till frukostmöte och diskussion kring det arbetsrättsliga regelverket. Morgonen inleds med en genomgång av hur det ser ut idag för att sedan diskutera…

Läs artikel
2017-10-05

Vinst i Högsta domstolen

Målet avsåg två personer som bedrev verksamhet i aktiebolag. De ägde hälften var av aktierna och båda arbetade i verksamheten och tog lika stor lön. De erhöll, av förklarliga skäl,…

Läs artikel