Nyheter

På gång hos Wåhlin

2014-05-19

Wåhlins på språng – GöteborgsVarvet 2014

Advokatfirman Wåhlin deltog i Göteborgsvarvet med stor framgång. Alla medarbetare som deltog kämpade hårt och kom i mål med bra tider.  

Läs artikel
2014-01-15

Wåhlin med på GAIUS 2014 i Göteborg

Wåhlin deltar i juriststudenternas arbetsmarknadsdagar GAIUS 2014 i Göteborg den 6 februari. Anna Alehem som är ansvarig för GAIUS på Wåhlin säger att det är viktigt att tidigt komma i…

Läs artikel
2014-01-10

Wåhlin går samman med Friis Holmstedt Advokater

Den 1 januari 2014 går Wåhlin i Göteborg samman med Friis Holmstedt Advokater som har kontor i Malmö och Helsingborg.

Läs artikel
2012-09-06

Studiebesök från Handelshögskolan

Advokatfirman Wåhlin tar den 6 september 2012 emot två grupper studenter från juristutbildningen vid Handelshögshögskolan i Göteborg. Studiebesöket skall hållas under temat ”rättskällehantering”.

Läs artikel

Föredrag om ”mina och dina pengar”

Advokatfirman Wåhlin håller den 10 september 2012 kl. 18.00 föredrag på StyrelseAkademien Västs styrelsecafé med temat ”mina och dina pengar”.

Läs artikel

Språngbräda

Advokatfirman Wåhlin anordnar för Connect Västs räkning Språngbräda den 20 september 2012 kl. 11.30. En Språngbräda är en genomgång och en genomlysning av ett nystartat företags affärsplan.

Läs artikel
2012-06-14

INTERLAW 7 – 10 juni 2012 i Göteborg blev en succé!

Advokatfirman Wåhlin var värd för Interlaw EMEA Regional Meeting 2012 med delegater från Interlaw-byråer runt om i Europa. Det kom även delegater från USA, Canada, Australien, Brasilien, Israel, Nigeria och…

Läs artikel
2012-05-16

Advokatfirman Wåhlin värd för Interlaw 7 – 10 juni 2012

Advokatfirman Wåhlin är medlem i den internationella organisationen Interlaw. Interlaw har välrenommerade affärsjuridiska advokatbyråer över hela världen som medlemmar. Organisationen syftar till att skapa nätverk, kontakter och affärer byråerna emellan….

Läs artikel