Nyheter

På gång hos Wåhlin

2019-03-22

Wåhlin fortsätter växa och utökar sin kompetens på entreprenadområdet

  – Vi känner oss glada och stolta över att ännu en gång ha lockat till oss medarbetare som alla tillhör de absolut bästa inom sina respektive områden, säger Jonas…

Läs artikel
2019-03-15

Minska recall-riskerna med smartare strategier

I det senaste numret av Fordonskomponenten skriver Kristina Lillieneke, jurist och senior associate, om recalls i fordonsindustrin och ger förslag på vad leverantörer bör tänka på för att undvika dem….

Läs artikel
2019-03-13

Wåhlin har biträtt vid försäljningen av STRIHL Scandinavia AB till Indutrade AB

Wåhlin har biträtt STRIHL Holding i samband med överlåtelsen av samtliga aktier i STRIHL Scandinavia AB. STRIHL Scandinavia AB är en ledande leverantör av belysningsarmaturer för utomhusbruk. STRIHL Scandinavia AB…

Läs artikel
2019-02-17

Biträdande jurist till entreprenad- och processgruppen i Malmö

Wåhlins entreprenad och processgrupp har under det senaste året förstärkt gruppen med flera nya delägare och seniora jurister, alla med lång och bred erfarenhet av framförallt bygg-, anläggning- och infrastrukturprojekt….

Läs artikel
2019-01-08

Det finns anledning att se över utformningen av konkurrens- och värvningsklausuler

Mot bakgrund av den allt restriktivare synen på konkurrensbegränsningar i anställningsavtal och risken för att klausuler som bedöms för långtgående kan komma att jämkas eller till och med ogiltigförklaras menar…

Läs artikel
2019-01-04

Jonas Holmstedt är ny Managing Partner för Wåhlin

Jonas Holmstedt efterträder Björn Sahlin som har varit Wåhlins Managing Partner sedan 2015. Wåhlin har under Björn Sahlins framgångsrika år som Managing Partner ökat omsättning från 28 miljoner kronor till…

Läs artikel
2018-12-21

Wåhlin önskar god jul & gott nytt år

Människor med funktionsvariationer är en av världens mest diskriminerade grupper och Wåhlin skänker därför i år en gåva till Musikhjälpen 2018 med temat ”Alla har rätt att funka olika”. Pengarna…

Läs artikel
2018-11-05

Fällorna vid ett bolags intag av externt ägarkapital

Advokat och delägare Fredrika Hörlin och advokat Nicolina Erickson skriver i senaste numret av Fordonskomponenten om finansieringsformen crowd funding och vad ett bolag särskilt bör tänka när det tar in extern ägarkapital….

Läs artikel
2018-10-31

Wåhlin ställer sig bakom uppförandekod om betaltider

Wåhlins klienter är huvudsakligen små och medelstora företag och inte sällan underleverantörer till svenska storföretag. Vi får ofta i uppdrag av våra klienter att granska de avtalsvillkor som det köpande…

Läs artikel