Nyheter

På gång hos Wåhlin

2018-12-21

Wåhlin önskar god jul & gott nytt år

Människor med funktionsvariationer är en av världens mest diskriminerade grupper och Wåhlin skänker därför i år en gåva till Musikhjälpen 2018 med temat ”Alla har rätt att funka olika”. Pengarna…

Läs artikel
2018-11-05

Fällorna vid ett bolags intag av externt ägarkapital

Advokat och delägare Fredrika Hörlin och advokat Nicolina Erickson skriver i senaste numret av Fordonskomponenten om finansieringsformen crowd funding och vad ett bolag särskilt bör tänka när det tar in extern ägarkapital….

Läs artikel
2018-10-31

Wåhlin ställer sig bakom uppförandekod om betaltider

Wåhlins klienter är huvudsakligen små och medelstora företag och inte sällan underleverantörer till svenska storföretag. Vi får ofta i uppdrag av våra klienter att granska de avtalsvillkor som det köpande…

Läs artikel
2018-10-19

Vinnare av Konsumentverkets uppsatstävling

Wåhlin gratulerar Max Giese som, med sin examensuppsats ”Reklam i sociala medier – en kartläggning av influencers handlingssätt och de rättsliga konsekvenser som följer”, har vunnit Konsumentverkets uppsatstävling 2018. Examensuppsatsen…

Läs artikel
2018-10-15

Krav på omprövning av vattenkraftverk

En energipolitisk överenskommelse har träffats mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Den 12 april 2018 resulterade överenskommelsen i en proposition (2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft) som överlämnades till…

Läs artikel
2018-06-26

Wåhlin biträder Nordic IVF och Stockholm IVF vid överlåtelse till Eugin Sweden

Wåhlin biträder Nordic IVF och Stockholm IVF vid överlåtelsen till det nybildade bolaget Eugin Sweden. Nordic IVF och Stockholm IVF har sammanlagt 20 reproduktionsspecialister på sina fyra kliniker i Stockholm,…

Läs artikel
2018-03-21

Lojalitetskrav i strid med arbetsrätten

I senaste numret av Fordonskomponenten behandlar advokat Fredrika Hörlin och jur kand Nicolina Erickson frågan om de lojalitetskrav som ställs på leverantörer i fordonsbranschen, samt hur dessa krav påverkar anställningsvillkoren…

Läs artikel
2018-03-08

Veckans Affärer Kvinna

I senaste numret av Veckans Affärer Kvinna intervjuas delägarna Fredrika Hörlin och Anna-Maria Heidmark. De berättar bland annat om Wåhlins framgångskoncept och expansion samt skiftet till en majoritet av kvinnliga…

Läs artikel
2017-11-28

Fler kvinnor till växande Wåhlin

Advokatfirman Wåhlin, som sedan tidigare är etablerad i Göteborg, Helsingborg och Malmö, har under hösten öppnat kontor i Stockholm. Vidare har byrån rekryterat 11 nya jurister och flyttat till nya…

Läs artikel