Nyheter

På gång hos Wåhlin

2019-02-17

Biträdande jurist till entreprenad- och processgruppen i Malmö

Wåhlins entreprenad och processgrupp har under det senaste året förstärkt gruppen med flera nya delägare och seniora jurister, alla med lång och bred erfarenhet av framförallt bygg-, anläggning- och infrastrukturprojekt….

Läs artikel
2019-01-08

Det finns anledning att se över utformningen av konkurrens- och värvningsklausuler

Mot bakgrund av den allt restriktivare synen på konkurrensbegränsningar i anställningsavtal och risken för att klausuler som bedöms för långtgående kan komma att jämkas eller till och med ogiltigförklaras menar…

Läs artikel
2019-01-04

Jonas Holmstedt är ny Managing Partner för Wåhlin

Jonas Holmstedt efterträder Björn Sahlin som har varit Wåhlins Managing Partner sedan 2015. Wåhlin har under Björn Sahlins framgångsrika år som Managing Partner ökat omsättning från 28 miljoner kronor till…

Läs artikel
2018-12-21

Wåhlin önskar god jul & gott nytt år

Människor med funktionsvariationer är en av världens mest diskriminerade grupper och Wåhlin skänker därför i år en gåva till Musikhjälpen 2018 med temat ”Alla har rätt att funka olika”. Pengarna…

Läs artikel
2018-11-05

Fällorna vid ett bolags intag av externt ägarkapital

Advokat och delägare Fredrika Hörlin och advokat Nicolina Erickson skriver i senaste numret av Fordonskomponenten om finansieringsformen crowd funding och vad ett bolag särskilt bör tänka när det tar in extern ägarkapital….

Läs artikel
2018-10-31

Wåhlin ställer sig bakom uppförandekod om betaltider

Wåhlins klienter är huvudsakligen små och medelstora företag och inte sällan underleverantörer till svenska storföretag. Vi får ofta i uppdrag av våra klienter att granska de avtalsvillkor som det köpande…

Läs artikel
2018-10-19

Vinnare av Konsumentverkets uppsatstävling

Wåhlin gratulerar Max Giese som, med sin examensuppsats ”Reklam i sociala medier – en kartläggning av influencers handlingssätt och de rättsliga konsekvenser som följer”, har vunnit Konsumentverkets uppsatstävling 2018. Examensuppsatsen…

Läs artikel
2018-10-15

Krav på omprövning av vattenkraftverk

En energipolitisk överenskommelse har träffats mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Den 12 april 2018 resulterade överenskommelsen i en proposition (2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft) som överlämnades till…

Läs artikel
2018-06-26

Wåhlin biträder Nordic IVF och Stockholm IVF vid överlåtelse till Eugin Sweden

Wåhlin biträder Nordic IVF och Stockholm IVF vid överlåtelsen till det nybildade bolaget Eugin Sweden. Nordic IVF och Stockholm IVF har sammanlagt 20 reproduktionsspecialister på sina fyra kliniker i Stockholm,…

Läs artikel