Affärsjuridisk advokatbyrå i Stockholm

Affärsjuridik i Stockholm

Byråns senaste kontor finns intill Östermalmstorg i Stockholm. På kontoret finns expertis inom bolagsrätt, aktiemarknadsrätt, företagsöverlåtelser (M&A), immaterialrätt, entreprenadrätt och offentlig upphandling. Förutom sedvanlig löpande rådgivning fungerar byråns jurister ofta som ordförande och protokollförare vid bolagsstämmor. Flera av byråns advokater arbetar också i bolagsstyrelser. Kunskapen inom bolagsrätt är därmed ingående. Genom advokat Per Gunnarsson kan biträde lämnas som försvarare vid skattebrott och annan ekonomisk brottslighet.

 

Tel växel: +46 (0)10-12 90 000

E-post: info@wahlinlaw.se

 

Hitta hit

Nybrogatan 39
114 39 Stockholm

Parkering: P-hus Sibyllegatan