This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Energi och gruvnäring

Vi bistår energibolag, prospekteringsbolag och gruvbolag med fokus på lagar, förordningar och avtalsförhandlingar som präglas av de särskilda förutsättningar som gäller för energisektorn och gruvindustrin. Rättsområdet omfattar olika regleringar av energiproduktion och distribution, förvaltning av naturresurser och avtal samt tillstånd för utvinning av mineraler. 

Wåhlin Advokaters specialister har lång erfarenhet av att agera rådgivare åt utländska investerare med verksamhet i Sverige. Wåhlin är författare av det svenska avsnittet i Chambers Global Practice Guide – Mining 2024 som kartlägger branschens förutsättningar i 20 av världens främsta gruvländer. Chambers and Partners’ Global Practice Guide, Mining 2024:

Energi och gruvnäring kan handla om:

  • Due diligence och förvärv
  • Vindkraft- och solkraftparker
  • Earn-in/joint ventures
  • Elnätskoncession
  • Projektfinansiering
  • Markrättigheter och miljöskydd
  • Nyemissioner och annan kapitalanskaffning
  • Saneringsansvar
  • Undersökningstillstånd och miljötillstånd
  • Tvister

Några centrala juridiska aspekter inom Energi och gruvnäring:

Tillstånd för prospektering och gruvdrift

Markrättigheter och äganderätt till mineraler

Reglering av energiproduktion och distribution

Miljöskyddslagar och hantering av avfall

Natura 2000-frågor

Entreprenadavtal (AB 04, ABT 06)

Regleringar för arbetsmiljö och säkerhet

Regleringar av förnybara energikällor och klimatpåverkan

Joint ventures och andra samarbetsavtal

Finansiering och bolagsstrukturer

Internationell handel och export av mineraltillgångar

Processer och skiljeförfaranden

Vi guidar dig gärna i att hitta rätt. Skicka en förfrågan så hör vi av oss!

Skicka en förfrågan!