This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

Sjöfart och transport

Vi har mångårig erfarenhet av sjö- och annan transporträtt. Vi företräder rederier, internationella liksom nationella, sjö- och transportförsäkringsgivare, speditörer, skeppsmäklare, åkerier med flera aktörer i transportkedjan.

Wåhlin Advokaters specialister inom sjörätt bistår klienter inom sjölagen och internationella sjötransporter och dess tillämpning. Majoriteten av världens varutransporter sker idag via sjöfart. Behovet av juridiskt stöd för aktörer inom sjöfart och transport ökar.

Sjöfart och transport kan handla om:

  • Sjö- och transportförsäkring
  • Reparation och nybyggnad av fartyg
  • Certepartifrågor och befraktningsfrågor
  • Ramavtal avseende logistiktjänster
  • Konossementsfrågor
  • Tvistemål och skiljeförfaranden
  • Last och fartygshaverier
  • Hamn, stuveri och terminalavtal
  • CMR och inrikes landsvägstransporter
  • Köp och försäljning av fartyg

Några centrala juridiska aspekter inom Sjöfart och transport

Sjörätt: Regler och lagar som styr kommersiell sjöfart, inklusive fraktavtal, kollisioner, sjöförsäkring, hantering av sjöolyckor och skador.

Transporträtt: Juridiska aspekter relaterade till transport av varor och passagerare över land, inklusive reglering av avtal, ansvar, försäkring och kompensation vid skador.

Internationell handelsrätt: Lagar och avtal som styr internationell handel och transport, som till exempel Incoterms (internationella handelsvillkor) och internationella handelsavtal.

Luftfartslagstiftning: Reglering av flygbranschen inklusive flygplan, flygplatser, luftfartsnavigering och regler för internationella flygtransporter.

Våra affärsområden

Bygg och anläggning

Bygg och anläggning

Detaljhandel

Detaljhandel

Energi och gruvnäring

Energi och gruvnäring

Fastighet

Fastighet

Fordonsindustrin

Fordonsindustrin

Infrastruktur

Infrastruktur

IT och teknologi

IT och teknologi

Media och underhållning

Media och underhållning

Offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Private equity

Private equity

Start-up och tillväxtbolag

Start-up och tillväxtbolag

Föregående slide
Nästa slide
1 /

Vi guidar dig gärna i att hitta rätt. Skicka en förfrågan så hör vi av oss!

Skicka en förfrågan!