This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

Infrastruktur

Vi biträder och ger rådgivning gällande inhemska och internationella infrastruktur- och byggprojekt. Vi har gedigen erfarenhet och vet vilka förutsättningar som gäller för såväl beställare som entreprenörer, konsulter och andra intressenter. 

Wåhlin Advokaters specialister inom infrastruktur hanterar hela processen för infrastrukturprojekt - från finansiering och upphandling till entreprenad, förvärv, omstruktureringar, försäljning och eventuella tvister. Offentlig eller privat verksamhet? Oavsett var du befinner dig har vi den juridiska spetskompetensen. 

Infrastruktur kan handla om:

  • Entreprenadavtal
  • Leverantörsavtal
  • Partnering
  • Offentlig-Privat Samverkan (OPS)
  • Projektfinansiering
  • Upphandlingslagar
  • Tvister
  • Fastighetsrätt och markanvändning
  • Anläggningsavtal
  • Miljö- och energilagar

Några centrala juridiska aspekter inom Infrastruktur:

Offentlig-Privat Samverkan (OPS): Regleringar som styr samarbetet mellan offentliga myndigheter och privata företag för finansiering, utveckling och drift av infrastrukturprojekt.

Upphandlingslagar: Lagar som reglerar processen för anbudsinfordran, kontrakt och offentliga inköp inom infrastrukturprojekt.

Fastighetsrätt och markanvändning: Lagar som reglerar äganderätt, servitut, markanvändning och fastighetsgränser för infrastrukturprojekt.

Reglering av transport: Lagar och förordningar kring transportsektorn, vägbyggnad, järnvägar, flygplatser och andra transportinfrastrukturer.

Miljö- och energilagar: Regleringar som styr påverkan av infrastrukturprojekt på miljön samt lagar som reglerar användning av energi inom infrastrukturutveckling.

Våra affärsområden

Bygg och anläggning

Bygg och anläggning

Detaljhandel

Detaljhandel

Energi och gruvnäring

Energi och gruvnäring

Fastighet

Fastighet

Fordonsindustrin

Fordonsindustrin

IT och teknologi

IT och teknologi

Media och underhållning

Media och underhållning

Offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Private equity

Private equity

Sjöfart och transport

Sjöfart och transport

Start-up och tillväxtbolag

Start-up och tillväxtbolag

Föregående slide
Nästa slide
1 /

Vi guidar dig gärna i att hitta rätt. Skicka en förfrågan så hör vi av oss!

Skicka en förfrågan!