This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

Bolagsrätt

Vårt erfarna team vägleder dig i alla former av bolagsrättsliga och föreningsrättsliga ärenden för att hitta de mest affärsmässigt lämpliga lösningarna.

Oavsett om du planerar en bolags- eller föreningsetablering, genomför en nyemission, löser in aktier, fusionerar bolag, eller genomför någon annan bolagsrättslig eller föreningsrättlig åtgärd står vi nära till hands för att ge det stöd du behöver.

Bolagsrätt kan handla om:

  • Bildande av bolag, förening eller stiftelse
  • Styrelseansvarsfrågor
  • Anskaffande av kapital
  • Upprättande av styrdokument för styrelse och VD
  • Utgivande av konvertibler, aktier eller optioner
  • Omstrukturering och koncernfrågor
  • Ägarfrågor innefattande upprättande av aktieägaravtal och andra kompanjonsavtal
  • Kapitaltäckningsfrågor såsom regelverket kring kontrollbalansräkning
  • Biträde som ordförande eller sekreterare vid bolagsstämma eller föreningsstämma

Våra kompetensområden

Aktiemarknadsrätt

Aktiemarknadsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Dataskydd och integritet

Dataskydd och integritet

Ekobrott

Ekobrott

Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt

Entreprenadrätt och konsulträtt

Entreprenadrätt och konsulträtt

Fastighet och hyresrätt

Fastighet och hyresrätt

Företagsöverlåtelser (M&A)

Företagsöverlåtelser (M&A)

Försäkringsrätt

Försäkringsrätt

Immaterialrätt och marknadsrätt

Immaterialrätt och marknadsrätt

Kommersiella avtal

Kommersiella avtal

Miljörätt

Miljörätt

Obestånd och rekonstruktion 

Obestånd och rekonstruktion 

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Sjö- och transporträtt

Sjö- och transporträtt

Skatterätt

Skatterätt

Tvistlösning

Tvistlösning

Föregående slide
Nästa slide
1 /

Vi guidar dig gärna i att hitta rätt. Skicka en förfrågan så hör vi av oss!

Skicka en förfrågan!