This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

Lennart
Larsson

Advokat / Partner Göteborg

Lennart är en erfaren rådgivare i skatterättsliga frågor för företag och dess ägare, ofta med en internationell anknytning. Han anlitas ofta i samband med företags- och fastighetsaffärer, omstruktureringar och generationsskiften. Detta har över åren medfört att en stor del av hans tid kommit att avse företagsöverlåtelser (M&A) och bolagsrätt. I hans verksamhet ingår även skatteprocesser i domstol och hjälp vid revisioner från Skatteverket.

Lennarts intresse för företagande har medfört att han är styrelseledamot i ett antal familjeägda bolag och ofta rådgivare till ägare och styrelse i företag i viktiga och kritiska skeden i sin utveckling.

Meriter

Erfarenhet

 • 2015-
 • Wåhlin Advokater
 • 1998-2014
 • Vinge
 • 1990-1997
 • Price Waterhouse
 • 1986-1990
 • Kammarrätten i Jönköping samt Länsrätten i Östergötland
 • 1984-1986
 • Skattemyndigheten i Jönköping
 • 1981-1984
 • Länsrätten i Växjö

Utbildning

 • 1981
 • Jur. kand., Lunds Universitet

Språk

Svenska, engelska

Övrig information

Diverse styrelseuppdrag i familjeägda bolag samt engagemang i start-ups

Mångårig erfarenhet och bred kompetens

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Visa alla medarbetare