Lennart är en erfaren rådgivare i skatterättsliga frågor för företag och dess ägare, ofta med en internationell anknytning. Han anlitas ofta i samband med företags- och fastighetsaffärer, omstruktureringar och generationsskiften. Detta har över åren medfört att en stor del av hans tid kommit att avse företagsöverlåtelser (M&A) och bolagsrätt. I hans verksamhet ingår även skatteprocesser i domstol och hjälp vid revisioner från skatteverket.

Lennarts intresse för företagande har medfört att han är styrelseledamot i ett antal familjeägda bolag och ofta rådgivare till ägare och styrelse i företag i viktiga och kritiska skeden i sin utveckling.

Kompetens

, ,

Branscher

, ,

Erfarenhet

Advokatfirman Wåhlin 2015 -
Vinge 1998-2014
Price Waterhouse 1990-1997
Kammarrätten i Jönköping samt Länsrätten i Östergötland 1986-1990
Skattemyndigheten i Jönköping 1984-1986
Länsrätten i Växjö 1981-1984

Utbildning

Jur. kand., Lunds Universitet, 1981

Språk

Svenska, engelska

Övrigt

Diverse styrelseuppdrag i familjeägda bolag samt engagemang i start-ups