This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Uppdaterad information kring anstånd med skatteinbetalning till följd av Covid-19

Regeringen har de senaste veckorna presenterat en rad nya åtgärder för att hålla igång Sveriges ekonomi. De har bl. a. föreslagit ytterligare möjligheter till uppskjuten inbetalning av preliminärskatt på lön, arbetsgivaravgifter och moms. Förslaget medför att anstånd med skatteinbetalningar i normalfallet ska beviljas för de företag som kan motivera varför de behöver anstånd och där anledningen till oförmågan att betala är en tillfällig ekonomisk nedgång till följd av Coronaviruset. Företag som redan har stora skatteskulder eller missköter sin ekonomi ska inte beviljas anstånd.

Reglerna kommer att träda i kraft den 7 april 2020 men föreslås få retroaktiv verkan från 1 januari 2020 och omfattar således redan inbetalade skatter. De som betalat in skatter för perioden jan-mars kan alltså få dessa pengar återbetalade efter ansökan. Anståndet omfattar maximalt tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Vilka tre månader anståndet ska avse får företaget välja själva. Under anståndstiden löper en ränta om sammanlagt 6,6% av beloppet.

Skatteverket har den 26 mars 2020 utfärdat ett nytt ställningstagande med anledning av Regeringens förslag. Skatteverket anger däri att de inte kommer att ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av de nya tillfälliga reglerna om anstånd. Så vad innebär då detta mer konkret?

Normalt sett kan företrädare för företaget bli solidariskt ansvariga för företagets skatter och avgifter om dessa inte betalas i tid och företaget inte har satts i konkurs eller inlett företagsrekonstruktion innan skatten förfaller till betalning. Skatteverket anger nu att de inte kommer att ansöka om företrädaransvar, annat än i enstaka speciella undantagsfall, oberoende av om skatter och avgifter betalats in för sent eller återbetalats så länge som företaget fått anstånd med inbetalningen i enlighet med den tillfälliga lagen. Detta undantag gäller alltså endast för skatter som anstånd beviljats för enligt den tillfälliga lagen samt under själva anståndstiden. Notera alltså att Skatteverket, efter det att anståndet löpt ut samt för skatter för vilka anstånd inte meddelats i enlighet med den tillfälliga lagen, fortfarande har möjlighet att ansöka om företrädaransvar. Det ska också framhållas att ett meddelat anstånd inte påverkar eventuellt personligt ansvar för bolagets skulder som kan uppkomma enligt aktiebolagslagen och skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning vid befarad kapitalbrist.

Lars Wåhlin
Göteborg

Lars
Wåhlin

Senior Counsel / Advokat

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss