Som verksam i byråns tvistelösningsgrupp har Axel erfarenhet av tvister inom en rad olika områden, såsom entreprenadrätt, fastighetsrätt och obeståndsrätt. Axel biträder såväl bolag som privatpersoner i allmän domstol liksom i skiljeförfaranden, och han är dessutom verksam som likvidator.

Axel arbetar även med dataskydd och integritet (GDPR). Genom sin erfarenhet tillhandahåller han rådgivning i löpande frågor kring dataskyddsregelverket, dataskydd i samband med företagsöverlåtelser samt implementering av bland annat personuppgiftspolicys, konsekvensbedömningar och tredjelandsöverföringar. Axel håller även kurser inom dataskydd och integritet.

Kompetens

, ,

Branscher

,

Erfarenhet

Advokatfirman Wåhlin 2020-
MAQS Advokatbyrå 2017-2020
Växjö tingsrätt 2016-2017
Moderna Försäkringar 2015-2016

Utbildning

Jur. kand., Lunds Universitet, 2015
Utbytesstudier i juridik, Erasmus University Rotterdam, 2013

Språk

Svenska, engelska