Per Gunnarsson

Advokat / Partner

Göteborg

Stockholm

Per har företrätt offentliga verksamheter i olika förvärvs-, överlåtelse- och tillståndsärenden samt haft stora välkända eko-mål i Sverige. Han har hjälpt såväl stora företag som privatpersoner till olika framgångar, arbetat med internationell juridik för truster och stiftelser och har stor erfarenhet av företagsöverlåtelser.

Per anlitas över stora delar av Sverige och var med och drev rättsfrågan om ne bis in idem. Han har vunnit i högsta instanser och varit med och påverkat och ändrat svensk rätt genom banbrytande juridik.

Kompetens

, ,

Branscher

, ,

Erfarenhet

Advokatfirman Wåhlin 2004–
Vinge 1996-2004
Länsrätten i Örebro 1996
Göta hovrätt 1995-1996
Kammarrätten i Jönköping 1994-1995
Länsrätten i Vänersborg 1992-1994

Utbildning

Jur. kand., Stockholms Universitet, 1991

Språk

Svenska, engelska

Övrigt

Granskningsuppdrag i bolag och sysslomannauppdrag
Av domstol utsedd medlare