This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Per
Gunnarsson

Advokat / Partner Stockholm, Göteborg

Per är en erfaren förhandlare och rådgivare. Han företräder allt från stora internationella noterade bolag till små och medelstora svenska företag samt offentliga verksamheter. Han har omfattande kunskaper inom tvistlösning, då han bland annat har vunnit mål i Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Arbetsdomstolen samt har anmält Sverige till EG-kommissionen och fått igenom ändrad svensk lagstiftning.

Per företräder i olika förvärvs-, överlåtelse- och tillståndsärenden samt haft stora välkända eko-mål i Sverige.

En bransch som Per även har fördjupad kunskap inom är medicin, där han företräder vårdbolag, läkare och annan sjukvårdspersonal.

Meriter

Erfarenhet

 • 2004 -
 • Partner, Wåhlin Advokater
 • 1996 - 2004
 • Vinge
 • 1996
 • Länsrätten i Örebro
 • 1995 - 1996
 • Göta hovrätt
 • 1994 - 1995
 • Kammarrätten i Jönköping
 • 1992 - 1994
 • Länsrätten i Vänersborg

Utbildning

 • 1991
 • Jur. kand., Stockholms Universitet

Medlemskap

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Språk

Svenska
Engelska

Övrig information

Granskningsuppdrag i bolag och sysslomannauppdrag
Av domstol utsedd medlare

Mångårig erfarenhet och bred kompetens

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Visa alla medarbetare