This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Sofie
Strempel

Advokat / Partner Göteborg

Sofie arbetar uteslutande med affärsjuridiska frågor på såväl svensk som internationell nivå. Klientrelationerna är huvudsakligen svenska bolag, ofta med kopplingar till Tyskland och uppdragen rör inte sällan rådgivning i etableringsfrågor. Sofie biträder vid avtalsskrivningar och förhandlingar samt i övriga för bolagen viktiga juridiska frågor. Sofies huvudsakliga expertisområden är fastighetsrätt, kommersiell avtalsrätt och processer vid domstol och skiljeförfaranden. 

Sofie har genom sitt arbete vid advokatkontor i Tyskland och genom sitt mångåriga arbete med tyskspråkiga klienter, både inbound- och outbound, skaffat sig en gedigen erfarenhet och inte minst en förståelse för tysk affärskultur.

Meriter

Erfarenhet

 • 2020 -
 • Partner, Wåhlin Advokater
 • 2016 - 2020
 • Front Advokater
 • 2014 - 2016
 • Gärde Wesslau Advokatbyrå
 • 2011
 • Wallenstam
 • 2007 - 2014
 • Hans Strempel Advokatbyrå
 • 2004 - 2005
 • EBS Advokatbyrå
 • 2003
 • Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Frankfurt am Main, Tyskland

Utbildning

 • 2008
 • Affärstyska, ISIT München
 • 2004
 • Jur. Kand., Göteborgs universitet

Medlemskap

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Språk

Svenska
Engelska
Tyska
Franska

Övrig information

Medlem i: Tysk-Svenska Handelskammaren / Deutsch-Schwedische Handelskammer

Affärsområden

Mångårig erfarenhet och bred kompetens

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Visa alla medarbetare