This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Anstånd med skatteinbetalning till följd av Covid-19 – en bra idé?

Regeringen har föreslagit möjlighet till uppskjuten inbetalning av preliminärskatt på lön, arbetsgivaravgifter och moms för att stärka företagens likviditet i Coronakrisens spår. Förslaget har ännu inte antagits men Skatteverket bedömer att även enligt nuvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen skulle Coronaviruset kunna utgöra ett synnerligt skäl som gör det möjligt att ansöka om anstånd med betalningen. Skatteverket kan medge anstånd under en period om en till fyra månader. I sin anståndsbegäran måste företaget kunna visa att uppskjutet belopp kommer att kunna betalas efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen därmed har varit tillfälliga.

Om företaget efter att anståndet löpt ut trots allt inte klarar att betala de förfallna skatteskulderna är risken stor för att företagets företrädare drabbas av ett personligt betalningsansvar för skatteskulderna. De kan med andra ord tvingas att betala företagets skulder från den ”privata plånboken”. Regeringen har i sitt förslag inte inkluderat någon amnesti från företrädaransvaret för förfallna skatter i sitt förslag vilket innebär att den strikta praxis som idag gäller för företrädaransvar kommer att gälla även om man fått anstånd med hänvisning till Coronakrisen.

När uppstår det personliga ansvaret? Om anstånd söks är det sannolikt så att den relevanta ansvarstidpunkten ska anses ha inträtt då anståndstiden löper ut. För att undvika personligt ansvar måste företaget alltså ansöka om företagsrekonstruktion eller konkurs innan det att anståndet löper ut. Sammanfattningsvis kan konstateras att det kan vara en bra men dyr idé (räntan är 6,6 %) att begära anstånd för företagets skatteinbetalningar om skälet därtill är tillfällig likviditetsbrist. Den tillfälliga rätten att skjuta fram skattebetalningen innebär dock inte någon förändring i det personliga betalningsansvaret för skatter eller i övrigt någon lättnad i det personliga betalningsansvar som kan uppkomma enligt aktiebolagslagen.

Lars Wåhlin
Göteborg

Lars
Wåhlin

Senior Counsel / Advokat

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss